آزمایش کرین ها و جرثقیل های مختلف شرکت، برای دریافت مجوز های لازم توسط واحد ایمنی

895 (6).jpg
895 (7).jpg
895 (8).jpg
895 (9).jpg
895 (10).jpg
895 (11).jpg
895 (1).jpg
895 (2).jpg
895 (3).jpg
895 (4).jpg
895 (5).jpg
895 (6).jpg
895 (7).jpg
895 (8).jpg
895 (9).jpg
895 (10).jpg
895 (11).jpg
895 (1).jpg
895 (2).jpg
895 (3).jpg
895 (4).jpg
895 (5).jpg
895 (6).jpg

نوشته های مرتبط