بازدید مدیریت محترم عامل آقای مهندس مرجان زاده و مدیر عامل محترم تولید نیروی برق خراسان آقای دکتر مرتضوی و هیئت همراه ایشان، از مسیر پیاده روی زائرین امام علی بن موسی الرضا(ع) و موکب پذیرایی در روبروی نیروگاه طوس

876 (2).jpg
876 (3).jpg
876 (4).jpg
876 (5).jpg
876 (6).jpg
876 (7).jpg
876 (1).jpg
876 (2).jpg
876 (3).jpg
876 (4).jpg
876 (5).jpg
876 (6).jpg
876 (7).jpg
876 (1).jpg
876 (2).jpg
876 (3).jpg
876 (4).jpg
876 (5).jpg
876 (6).jpg

نوشته های مرتبط