اختتامیه و برگزاری فینال مسابقات بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از منتخبین با حضور مدیریت محترم عامل و مدیران امور شرکت

863 (8).jpg
863 (9).jpg
863 (10).jpg
863 (11).jpg
863 (12).jpg
863 (13).jpg
863 (1).jpg
863 (2).jpg
863 (3).jpg
863 (4).jpg
863 (5).jpg
863 (6).jpg
863 (7).jpg
863 (8).jpg
863 (9).jpg
863 (10).jpg
863 (11).jpg
863 (12).jpg
863 (13).jpg
863 (1).jpg
863 (2).jpg
863 (3).jpg
863 (4).jpg
863 (5).jpg
863 (6).jpg

نوشته های مرتبط