جازدن روتور ژنراتور واحد ۴ نیروگاه طوس توسط پرسنل امور مکانیک در تعمیرات اساسی

طبق برنامه زمان بندی شده تعمیرات اساسی واحد ۴، روتور ژنراتور با دقت بسیار بالا، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک خارج گردید و پس از آزمایش ها و تعمیرات لازم در داخل استاتور قرار داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، برای انجام تست های مربوط به روتور و استاتور ژنراتور، و تست‌های N.D.T در تعمیرات اساسی واحد۴، بیرون آوردن روتور ژنراتور در دستور کار امور تعمیرات مکانیک قرار گرفت. این کار با انجام هماهنگی‌ها و آماده سازی‌های لازم، توسط سیستم ریلی طراحی شده از داخل استاتور با دقت بسیار بالا، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک و با اجرای فرایندی خاص خارج گردیده و پس از کلیه تست‌های لازم مجدداً در داخل استاتور جایگذاری گردید.

813 (3).JPG
813 (4).JPG
813 (1).JPG
813 (2).JPG
813 (3).JPG
813 (4).JPG
813 (1).JPG
813 (2).JPG
813 (3).JPG
813 (4).JPG
813 (1).JPG
813 (2).JPG
813 (3).JPG
813 (4).JPG
813 (1).JPG
813 (2).JPG

نوشته های مرتبط