بهره برداری از چاه عمیق شماره ۲ با همت و تلاش شبانه روزی کارکنان نیروگاه طوس

با توجه به کاهش سطح آب های زیر زمینی و رانش زمین، بهره برداری از چاه عمیق شماره ۲ این شرکت دچار مشکل گردید و حفر یک حلقه چاه جدید به عنوان جایگزین چاه شماره ۲ در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان آب و سایر مراجع ذیربط، چاه جدید حفر گردیده و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به اینکه رکن اصلی در واحدهای نیروگاهی بخار، آب می باشد، پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز حفر چاه از مراجع ذیصلاح، با تلاش شبانه روزی کارکنان امورهای مختلف، کار ساخت اتاقک، اجرای لوله گذاری، انتقال الکتروپمپ و کابل کشی برق و کنترل به صورت کامل انجام و این چاه در پاییز سال جاری مورده بهره برداری قرار گرفت.
خاطر نشان می شود چاه شماره۲ با ۲۰۰متر عمق و ۱۳۲ متر سطح استاتیکی آب و ۱۴۰ متر سطح دینامیکی با ظرفیت ۵۰ لیتر بر ثانیه، قادر به تأمین بخشی از آب مورد نیاز واحدهای این نیروگاه می باشد.

741 (15).JPG
741 (16).JPG
741 (17).JPG
741 (18).JPG
741 (19).JPG
741 (20).JPG
741 (1).JPG
741 (2).JPG
741 (3).JPG
741 (4).JPG
741 (5).JPG
741 (6).JPG
741 (7).JPG
741 (8).JPG
741 (9).JPG
741 (10).JPG
741 (11).JPG
741 (12).JPG
741 (13).JPG
741 (14).JPG
741 (15).JPG
741 (16).JPG
741 (17).JPG
741 (18).JPG
741 (19).JPG
741 (20).JPG
741 (1).JPG
741 (2).JPG
741 (3).JPG
741 (4).JPG
741 (5).JPG
741 (6).JPG

نوشته های مرتبط