اقدامات دفتر برنامه ریزی و آمار نیروگاه طوس در حوزه ایمنی و آتش نشانی در تعمیرات اساسی واحد ۳

با آغاز تعمیرات اساسی واحد ۳، واحد ایمنی و آتش نشانی همگام با گروههای اجرایی اقدامات نظارتی و ایمنی خود را متمرکز بر فعالیتها، اجرایی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس،واحد ایمنی و آتش نشانی دفتر برنامه ریزی و آمار، علاوه بر سرکشی های جاری، اقداماتی را برای بالا بردن ضریب ایمنی و جلوگیری از حوادث احتمالی برای کارکنان و تجهیزات نیروگاه انجام داده است که از آن جمله می توان به نظارت بر نصب و جابجایی ادوات مختلف تعمیراتی، بازرسی روزانه ایمنی از مراحل مختلف تعمیرات اساسی، انجام پرمیت هایی نظیر تست الکتروپمپ ها، سیستم های اطفاء حریق مانند: کف، هالون، پودرها و … با همکاری شیفت ها و حضور تمام وقت کارکنان ایمنی، اشاره نمود.
این گزارش می افزاید: در هر روز کاری، دو نفر از کارکنان ایمنی و آتش نشانی، بازدیدهای روزانه ی خود را در دو بخش سالن های توربین و طبقات بویلر و تذکر بر ایمن کار کردن و چگونگی ایمن سازی شرایط محیط کار برای جلوگیری از هرگونه رخداد برای همکاران و آسیب رساندن به تجهیزات را انجام داده اند.

799 (9).JPG
799 (10).JPG
799 (11).jpg
799 (12).jpg
799 (13).JPG
799 (14).JPG
799 (1).JPG
799 (2).JPG
799 (3).JPG
799 (4).JPG
799 (5).JPG
799 (6).JPG
799 (7).JPG
799 (8).JPG
799 (9).JPG
799 (10).JPG
799 (11).jpg
799 (12).jpg
799 (13).JPG
799 (14).JPG
799 (1).JPG
799 (2).JPG
799 (3).JPG
799 (4).JPG
799 (5).JPG
799 (6).JPG

نوشته های مرتبط