انجام تعمیرات اساسی بر روی روتور توربین های نیروگاه طوس همزمان با تعمیرات اساسی واحد ۳

با توجه به انجام تعمیرات اساسی واحد ۳، فعالیتهای مرتبط با توربین ها( توربین های فشار قوی و متوسط و ضعیف) و محور(روتور)، پوسته ها و پره های ثابت و تجهیزات وابسته در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، مهندس بهادری، مدیر امور مکانیک با اعلام این خبر گفت: با توجه به کارکرد واحد و لزوم انجام تعمیرات اساسی بر مبنای ۲۵۰ هزار ساعت، این امور نیز مانند سایر امورهای تعمیراتی، فعالیتهای مرتبط را آغاز نموده است.
وی ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین بخش های تعمیرات اساسی نیروگاههای بخار، انجام تعمیرات تجهیزات توربین واحدها می باشد، افزود: بر همین اساس فعالیت مرتبط با تعمیرات اساسی توربین واحد ۳ آغاز شده است.
وی اظهار داشت: با تلاش کارکنان متخصص امور مکانیک و شرکت های پیمانکار و با دقت بسیار زیاد در بخش محور توربین ها (روتور) فعالیتهایی مانند: انجام سند بلاست پره ها (به منظور رفع رسوب های سطحی و کسب نتیجه بهتر در انجام تست های N.D.T (غیر مخرب))، بازدید و بررسی رادیال سیل های روتور( از نظر شکستگی، خمیدگی، و در صورت نیاز ترمیم و ماشین کار آنها) ، بررسی کلیه پره های روتور( از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و رفع عیب آنها)، انجام تست های غیر مخرب M.T, P.T بر روی پره های روتور انجام می شود.
ایشان در ادامه گفت: در بخش پوسته ها و پره های ثابت توربین، انجام تمیزکاری سطوح تماس پوسته ها و بررسی سطوح (از نظر خوردگی، سائیدگی و رفع عیب آنها)، بررسی رادیال سیل های پره های ثابت( از نظر شکستگی، خمیدگی و در صورت نیاز، رفع عیب آنها و ماشین کاری)، بررسی کلیه پره های ثابت( از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و در بخش تجهیزات وابسته) و بررسی یاتاقان های توربین (از نظر سائیدگی، تغییر شکل و اصلاح آنها) و انجام تست های P.T و التراسونیک در… بابیت آنها، بررسی تجهیزات سیستم روغنکاری( از نظر نشتی کولرها)، تمیز کاری تانک ها و کولرها و انجام تست های نشتی در…. کولرهای روغن، انجام تعمیرات اساسی بر روی کلیه پمپ ها، سیستم روغن توربین، بررسی لابیرنتهای سیستم آب بندی توربین( از نظر خوردگی، فرسودگی و تعویض در صورت نیاز) انجام می گردد.

757 (11).JPG
757 (12).JPG
757 (13).JPG
757 (14).JPG
757 (15).JPG
757 (16).JPG
757 (1).JPG
757 (2).JPG
757 (3).JPG
757 (4).JPG
757 (5).JPG
757 (6).JPG
757 (7).JPG
757 (8).JPG
757 (9).JPG
757 (10).JPG
757 (11).JPG
757 (12).JPG
757 (13).JPG
757 (14).JPG
757 (15).JPG
757 (16).JPG
757 (1).JPG
757 (2).JPG
757 (3).JPG
757 (4).JPG
757 (5).JPG
757 (6).JPG

نوشته های مرتبط