انجام عملیات سند بلاست پره های روتور توربین ها و تجهیزات مرتبط با آن توسط کارکنان امور شیمی نیروگاه طوس در شرایط بسیار سخت کاری

همزمان با تعمیرات اساسی واحد ۳ و آغاز به کار گروههای تعمیراتی و با توجه به انجام فعالیتهای امور شیمی، عملیات سند بلاست پره های روتور توربین فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف و تجهیزات مرتبط با آن توسط کارکنان نقاشی صنعتی امور شیمی انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، پس از باز شدن پوسته های تمامی توربین ها و بررسی وضعیت پره های آن، جهت حذف اکسید آهن یا رسوبات تشکیل شده بر روی سطح پره ای توربین، بخش های مختلف توربین ها و تجهیزات مرتبط با آن شامل کریرهای پوسته بالایی، کریرهای پوسته پایین و مجموعه روتورها به کارگاه سند بلاست منتقل و در مدت تقریبا ۳۰ روز کاری سندبلاست آن در شرایط بسیار سخت کاری، توسط کارکنان امور شیمی انجام گردید.

755 (5).JPG
755 (6).JPG
755 (7).JPG
755 (8).JPG
755 (9).JPG
755 (10).JPG
755 (4).JPG
755 (1).JPG
755 (2).JPG
755 (3).JPG
755 (5).JPG
755 (6).JPG
755 (7).JPG
755 (8).JPG
755 (9).JPG
755 (10).JPG
755 (4).JPG
755 (1).JPG
755 (2).JPG
755 (3).JPG
755 (5).JPG
755 (6).JPG

 

نوشته های مرتبط