خارج کردن روتور ژنراتور واحد ۳ نیروگاه طوس برای انجام تست های مربوط به امور الکتریک، توسط پرسنل امور مکانیک

طبق برنامه زمان بندی شده تعمیرات اساسی واحد ۳، روتور ژنراتور این واحد با هماهنگی امور تعمیرات الکتریک، با دقت بسیار بالا، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک خارج گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، برای انجام تست های مربوط به رتور و استاتور ژنراتور، توسط امور تعمیرات الکتریک در تعمیرات اساسی واحد۳، بیرون آوردن روتور ژنراتور در دستور کار امور تعمیرات مکانیک قرار گرفت. این کار با انجام هماهنگی ها و آماده سازی های لازم، توسط سیستم ریلی طراحی شده از داخل استاتور با دقت بسیار بالا، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک و با اجرای فرایندی خاص خارج گردیده و در اختیار امور تعمیرات الکتریک قرار گرفت. شایان ذکر است پس از انجام تست ها و تمیز کاری های لازم و اتمام فعالیت های مرتبط، مجدداً روتور در داخل استاتور قرار خواهد گرفت.

752 (8).JPG
752 (9).JPG
752 (10).JPG
752 (11).JPG
752 (12).JPG
752 (13).JPG
752 (1).JPG
752 (2).JPG
752 (3).JPG
752 (4).JPG
752 (5).JPG
752 (6).JPG
752 (7).JPG
752 (8).JPG
752 (9).JPG
752 (10).JPG
752 (11).JPG
752 (12).JPG
752 (13).JPG
752 (1).JPG
752 (2).JPG
752 (3).JPG
752 (4).JPG
752 (5).JPG
752 (6).JPG

نوشته های مرتبط