اتمام موفقیت آمیز تعمیرات میان دوره ای واحد ۲ و آغاز فعالیت های مرتبط با تعمیرات میان دوره ای واحد یک

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان نیروگاه، واحد ۲ که در مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل و همزمان تعمیرات میان دوره ای واحد ۱ آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس در تعمیرات میان دوره ای واحد ۲، فعالیتهای مربوط به توقف واحد و تعمیرات روتین امورها انجام شد که پس از تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان نیروگاه در راه اندازی این واحد و اتصال آن به شبکه برق سراسری، واحد یک نیز از مدار تولید خارج و در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت. شایان ذکر است تعمیرات اساسی واحد ۳ این نیروگاه نیز در حال انجام می باشد.
این گزارش می افزاید: اهم فعالیت های روتین صورت گرفته توسط امورها در واحد ۲ به شرح ذیل می باشد:
امور تعمیرات مکانیک:
تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و پکینگ گذاری چند نمونه از والوها، بازدید و سرویس کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم
امور تعمیرات الکتریک:
چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:
چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

750 (4).JPG
750 (5).JPG
750 (6).JPG
750 (7).JPG
750 (8).JPG
750 (9).JPG
750 (1).JPG
750 (2).JPG
750 (3).JPG
750 (4).JPG
750 (5).JPG
750 (6).JPG
750 (7).JPG
750 (8).JPG
750 (9).JPG
750 (1).JPG
750 (2).JPG
750 (3).JPG
750 (4).JPG
750 (5).JPG
750 (6).JPG

نوشته های مرتبط