رفع نقص داخلی ترانسفورماتور اصلی واحد سه نیروگاه طوس با تلاش کارکنان امور تعمیرات الکتریک

با توجه به بروز عیب در ترانسفورماتور اصلی واحد۳ ، با تلاش و پشتکار شبانه روزی پرسنل امور تعمیرات الکتریک و دعوت از دو نفر از کارشناسان خبره در این زمینه، پس از بررسی های کارشناسی و تست های لازم، کارهای مربوط به ترانسفورماتور با موفقیت به پایان رسید و واحد مجدداً وارد مدار تولید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به حساسیت موضوع و پس از مشاهده بروز عیب ناشی از اشکال داخلی در ترانسفورماتور اصلی واحد ۳ ، پس از هماهنگی های لازم، این واحد از شبکه خارج گردید و در اختیار امور تعمیرات الکتریک قرار گرفت و بلافاصله تست و تعمیرات ترانسفورماتور آغاز شد.
خاطر نشان می شود با توجه به اهمیت و حساسیت پایداری برق نیروگاه در پیک تابستان و ارائه آن به شبکه سراسری، در این عملیات که با حداکثر سرعت، دقت و کیفیت ممکن صورت گرفت، فعالیتهای متعددی نظیر انجام تست های الکتریکی، تخلیه و تصفیه روغن، تحت خلا قرار دادن ترانسفورماتور، تزریق مجدد روغن تحت شرایط خلاء، انجام تست های پس از تزریق روغن، انجام تست تخلیه جزئی، تست ولتاژ شکست روغن، تست گازکروماتوگرافی روغن و … انجام شد و در نهایت واحد ۳ برای انجام فعالیت تولید برق وارد مدار و به شبکه سراسری متصل گردید.

729 (10).jpg
729 (11).JPG
729 (12).JPG
729 (13).JPG
729 (14).JPG
729 (15).JPG
729 (1).JPG
729 (2).JPG
729 (3).JPG
729 (4).JPG
729 (5).JPG
729 (6).JPG
729 (7).JPG
729 (8).jpg
729 (9).jpg
729 (10).jpg
729 (11).JPG
729 (12).JPG
729 (13).JPG
729 (14).JPG
729 (15).JPG
729 (1).JPG
729 (2).JPG
729 (3).JPG
729 (4).JPG
729 (5).JPG
729 (6).JPG

نوشته های مرتبط