تعویض لوله های سوپر هیت ۲ و ۳ (برای اولین بار) و بخشی از لوله های ساپورتینگ بویلر واحد ۱ نیروگاه طوس توسط امور مکانیک در تعمیرات اساسی

با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده و بررسی های فنی و تخصصی توسط کارشناسان امور تعمیرات مکانیک و با توجه به انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ و ضرورت تعویض لوله های ساپورتینگ و سوپر هیت ۲ و ۳ بویلر، عملیات پیش بینی شده با موفقیت به پایان رسید.

همزمان با انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ و برای جلوگیری از توقف ناخواسته و ارائه برق مطمئن و پایدار به شبکه سراسری، تعویض بخشی از لوله های ساپورتینگ و سوپر هیت ۲ و ۳ بویلر در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با بررسی های فنی و تخصصی توسط کارشناسان امور تعمیرات مکانیک و با برنامه ریزی های انجام شده با توجه به ساعت کارکرد بالای لوله های بویلر و کاهش ضخامت آنها و تغییر در سوخت مصرفی این واحد، بخشی از لوله های ساپورتینگ و سوپر هیت ۲ و ۳ (برای اولین بار) تعویض گردید.
این گزارش می افزاید: عملیات مستمر و دقیق فعالیت هایی مانند پیش گرم کردن لوله ها، پرژ گاز آرگون، جوشکاری، رادیو گرافی و تنش زدایی، بدون وقفه و به صورت شبانه روزی و پشت سر هم برای جلوگیری از تأخیر در زمان پیش بینی شده، انجام گردید.
این فعالیتها شامل تعویض۵۸۵ کویل لوله U شکل، ۲۲۵۵ عدد سرجوش، ۱۱۲۹ عدد بوش غلاف و ۳۱۳عدد ورق دیواره بویلر می باشد و مطابق با استاندارد و مستندات فنی سازنده بویلر، تعویض و کلیه تست های غیر مخرب، شامل تست رادیوگرافی و هیدرو تست، انجام شد.
خاطر نشان می شود تعویض این لوله ها در فضایی بسیار کم با تلاش پرسنل امور تعمیرات مکانیک و شرکت پیمانکار و با دقت بسیار بالا انجام شد.

711 (12).JPG
711 (13).JPG
711 (14).JPG
711 (15).JPG
711 (16).JPG
711 (17).JPG
711 (1).JPG
711 (2).JPG
711 (3).JPG
711 (4).JPG
711 (5).JPG
711 (6).JPG
711 (7).JPG
711 (8).JPG
711 (9).JPG
711 (10).JPG
711 (11).jpg
711 (12).JPG
711 (13).JPG
711 (14).JPG
711 (15).JPG
711 (16).JPG
711 (17).JPG
711 (1).JPG
711 (2).JPG
711 (3).JPG
711 (4).JPG
711 (5).JPG
711 (6).JPG

نوشته های مرتبط