کسب رتبه برتر اداره حراست و امور محرمانه نیروگاه طوس در بین حراستهای دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی

بر اساس ارزیابی های انجام شده و تلاش های کارکنان اداره حراست و امور محرمانه، این اداره به عنوان حراست برتر استان خراسان رضوی در حوزه اطلاع رسانی و خبر نویسی شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، بر اساس ارزیابی های انجام شده، عملکرد حراست این شرکت در حوزه اطلاع رسانی و خبر نویسی و انجام صادقانه ماموریت های محوله، شایسته تقدیر شناخته شد.
این گزارش می افزاید: برنامه ریزی دقیق، حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف سازمانی، همراهی و مساعدت تمامی امورها و قسمت های مختلف شرکت، اعمال نظارت و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان همچون حفاظت تأسیسات و تجهیزات و انجام مأموریتهای محوله از عوامل مهم در کسب این عنوان به شمار می آید.

نوشته های مرتبط