اسید شویی لوله های واتروال بویلر واحد ۲ نیروگاه طوس توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و بهره برداری و دفتر مهندسی و برنامه ریزی در تعمیرات میان دوره ای

با بررسی های انجام شده مشخص گردید لوله های واتروال بویلر واحد ۲ نیاز به اسید شویی دارند، بر همین اساس، اسید شویی بر طبق دستورالعمل موجود، توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک و دفتر مهندسی و برنامه ریزی انجام شد.

کنترل شیمیایی سیکل آب و بخار با هدف به حداقل رساندن نرخ خوردگی در بخش های مختلف، اعم از کندانسور، سیستم آب تغذیه، بویلر و توربین از مهمترین اهداف امور شیمی می باشد. بدین منظور از روش درمان تمام فرار AVT (R) استفاده می شود. در این فرایند تزریق مواد شیمیایی آمونیاک و هیدرازین به ترتیب جهت کنترل pH و غلظت اکسیژن در سیکل استفاده می شود. در لوله های بویلر با توجه به شرایط دما و فشار، واکنش تولید لایه سیاه رنگ اکسید آهن به نام مگنتیت به شکل طبیعی رخ می دهد. هیدرازین موجود در سیکل به انجام این واکنش کمک می کند. مگنتیت تشکیل شده به علت چسبندگی بالا به سطح فلز، استحکام و کم بودن تخلخل، قابلیت حفاظت از سطح داخلی لوله و جلوگیری از خوردگی را تا حد زیادی دارد.
با گذشت زمان و با توجه به شرایط شیمیایی سیکل، به تدریج ضخامت این لایه محافظ ،افزایش می یابد. زمانی که ضخامت آن از حد معینی عبور کند، به دلیل افزایش مقاومت حرارتی موجب کاهش راندمان بویلر و همچنین خوردگی به دلیل افزایش بیش از حد دمای (overheating) سطح خارجی لوله های می شود. بنابراین نیاز است تا اندازه گیری میزان رسوبات داخلی انجام و در صورت عبور از حد مجاز اقدام به پاکسازی داخلی (internal cleaning) لوله ها شود.
در زمان تعمیرات، مقدار رسوبات در آزمایشگاه با انجام اسیدشویی نمونه لوله های مختلف سنجیده می شود. در زمان تعمیرات این مقدار به بیش از ۵۰۰gr/m2 در لوله های واتروال رسیده که بیش از مقدار مجاز ۴۰۰gr/m2 می باشد. با هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده در امورهای مختلف، اسیدشویی لوله های واتروال در پایان تعمیرات میان دوره ای انجام پذیرفت.
در این فرایند، اجرای مراحل مختلف توسط امور شیمی و با هماهنگی امور بهره برداری انجام و در تمامی مراحل گروه های مختلف تعمیراتی همکاری لازم را داشتند. مراحل مختلف انجام شده طی فرایند اسیدشویی واحد ۲ و شرح فعالیت در هر مرحله به طور خلاصه عبارتند از:
۱)خیساندن
در این مرحله از محلول هیدرازین غلیظ جهت حذف آلودگی های احتمالی در جداره داخلی و همچنین کاهش استحکام لایه مگنتیت استفاده می شود. پس از سیرکولاسیون محلول، عملیات تخلیه با حداکثر سرعت ممکن انجام می شود.
۲)اسیدزنی
امکان استفاده از اسیدهای مختلفی وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خود را دارد. در نیروگاه حرارتی طوس به دلیل ایمن بودن بیشتر اسید سیتریک و کاهش خطرات احتمالی از این ماده استفاده می شود. مواد شیمیایی مورد استفاده در این مرحله شامل ممانعت کننده خوردگی، اسید سیتریک، آمونیاک و آمونیوم بای فلوراید می باشند. کنترل دقیق غلظت و شرایط شیمیایی محلول در حال سیرکولاسیون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
۳)ایجاد لایه محافظ اولیه
پس از حذف لایه مگنتیت از سطح داخلی لوله ها، جداره داخلی عاری از هرگونه محافظتی بوده و در معرض خوردگی و تشکیل زنگ آهن می باشد. به همین دلیل در این گام، ابتدا با تزریق اسید رقیق، مجددا سطح تمیز شده و سپس با افزایش pH از طریق تزریق آمونیاک از خوردگی جلوگیری می شود. در ادامه با تزریق آب اکسیژنه شرایط تشکیل لایه محافظ اولیه فراهم می شود.
۴)پخت لایه محافظ
در مرحله نهایی، با ایجاد شرایط مناسب دما و فشار و به کمک تزریق هیدرازین غلیظ، لایه مگنتیت مجددا روی سطح ایجاد می شود.
پس از اتمام مراحل فوق، اسیدشویی لوله های واتروال پایان یافته و واحد آماده بهره بردرای مجدد می باشد.

692 (11).JPG
692 (12).jpg
692 (13).jpg
692 (14).jpg
692 (15).jpg
692 (16).JPG
692 (1).JPG
692 (2).JPG
692 (3).JPG
692 (4).JPG
692 (5).JPG
692 (6).JPG
692 (7).JPG
692 (8).JPG
692 (9).JPG
692 (10).JPG
692 (11).JPG
692 (12).jpg
692 (13).jpg
692 (14).jpg
692 (15).jpg
692 (16).JPG
692 (1).JPG
692 (2).JPG
692 (3).JPG
692 (4).JPG
692 (5).JPG
692 (6).JPG

نوشته های مرتبط