گزارش تصویری برگزاری آخرین نشست هفتگی مدیران در سال ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای پرستار، مدیرعامل محترم شرکت افق تامین انرژی طوس

669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg

نوشته های مرتبط