گزارش تصویری بازدید مدیرعامل محترم نیروگاه طوس از مراحل انجام تعمیرات اساسی واحد ۱

657 (5).JPG
657 (2).jpg
657 (3).jpg
657 (4).jpg
657 (6).JPG
657 (1).jpg
657 (7).JPG
657 (5).JPG
657 (2).jpg
657 (3).jpg
657 (4).jpg
657 (6).JPG
657 (1).jpg
657 (7).JPG
657 (5).JPG
657 (2).jpg
657 (3).jpg
657 (4).jpg
657 (6).JPG

نوشته های مرتبط