اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد دو نیروگاه طوس

واحد دو نیروگاه طوس پس از اتمام تعمیرات میان دوره ای در مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۸ مجددا به شبکه سراسری تولید پیوست.

غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه با اعلام این خبر گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و آماده سازی واحدهای نیروگاه برای تولید حداکثری، واحد دو که در مورخ ۱۴۰۰/۸/۲ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.
در این دوره از تعمیرات میان دوره ای علاوه بر رفع نشتی لوله های سوپر هیتر سه، فعالیت های پیشگیرانه ای در بخش های مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق بر حسب نیاز و طبق برنامه و اولویتهای تعمیراتی انجام گردید که اهم این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:
امور تعمیرات مکانیک:
تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و سرویس کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم های مختلف
امور تعمیرات الکتریک:
چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:
چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

619 (8).JPG
619 (9).JPG
619 (10).JPG
619 (11).JPG
619 (12).JPG
619 (13).JPG
619 (1).JPG
619 (2).JPG
619 (3).JPG
619 (4).JPG
619 (5).JPG
619 (6).JPG
619 (7).JPG
619 (8).JPG
619 (9).JPG
619 (10).JPG
619 (11).JPG
619 (12).JPG
619 (13).JPG
619 (1).JPG
619 (2).JPG
619 (3).JPG
619 (4).JPG
619 (5).JPG
619 (6).JPG

نوشته های مرتبط