حضور جمعی از مدیران نیروگاه طوس در دبیرستان جابربن حیان و خیامی برای عرض خیر مقدم به مناسبت شروع حضوری مدارس پس از شیوع بیماری کرونا

جمعی از مدیران نیروگاه به مناسبت شروع حضوری مدارس پس از شیوع بیماری کرونا در دبیرستان جابربن حیان و خیامی حاضر شده و به معلمان محترم این دبیرستان خیر مقدم و خداقوت عرض نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری شدن مدارس، فعالیت دبیرستان جابربن حیان و خیامی نیروگاه نیز در طی این مدت بصورت غیر حضوری انجام می گرفت.
با انجام واکسیناسیون و کاهش اپیدمی بیماری کرونا، فعالیت مدارس سراسر کشور از اول آذر ماه سال جاری آغاز گردید. به همین مناسبت جمعی از مدیران نیروگاه، در دبیرستان جابربن حیان و خیامی حضور پیدا کرده و به معلمان محترم این دبیرستان با اهداء شاخه گل، خیر مقدم و خداقوت عرض نمودند.همچنین در این نشست مسائل و مشکلات دبیرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است قبل از بازگشایی دبیرستان، توسط اداره خدمات و رفاه و امور شیمی نیروگاه، فضای داخلی و پشت بام این دبیرستان تعمیر و رنگ آمیزی شد.
این گزارش می افزاید: پس از پیگیری های بعمل آمده و کسب موافقت از مدیرعامل محترم جهت بازسازی این مجموعه، پس از بازدید میدانی، اقدامات لازم برای تعمیر و رنگ آمیزی و اجرای این امر خداپسندانه آغاز گردید. خاطر نشان می شود بیش از ۲۰۰۰ متر از فضای داخلی ترمیم و توسط همکاران امور شیمی رنگ آمیزی و بیش از ۱۰۰۰ متر از پشت بام این مدرسه نیز توسط شرکت پیمانکار ایزوگام گردید.

616 (8).JPG
616 (9).JPG
616 (10).JPG
616 (11).JPG
616 (12).JPG
616 (13).JPG
616 (1).JPG
616 (2).JPG
616 (3).JPG
616 (4).JPG
616 (5).JPG
616 (6).JPG
616 (7).JPG
616 (8).JPG
616 (9).JPG
616 (10).JPG
616 (11).JPG
616 (12).JPG
616 (13).JPG
616 (1).JPG
616 (2).JPG
616 (3).JPG
616 (4).JPG
616 (5).JPG
616 (6).JPG

نوشته های مرتبط