تشدید اقدامات بهداشتی واحد بهداشت نیروگاه همزمان با شیوع موج پنجم کرونا در کشور

نیروگاه طوس به عنوان یکی از نیروگاههای مهم در استان خراسان، ضمن تلاش بی وقفه در تامین نیاز برق در استان، حفظ سلامت کارکنان مجموعه را وظیفه اساسی خود می داند و در همین راستا در تلاشی بی وقفه سعی دارد تا آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا را تا حد امکان کنترل نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، جواد حجازی کارشناس بهداشت در این خصوص اظهار داشت: از آغاز این اپیدمی تاکنون همواره این شرکت اقدامات فراوانی را برای رعایت نکات بهداشتی و اجرای پروتکل های بهداشتی اجرا نموده است.
وی در ادامه گفت: همزمان با با آغاز موج پنجم این ویروس سعی نمودیم تا با شدت و جدیت بیشتری بمنظور صیانت از سلامت همکاران خود، برنامه ها و الزامات بهداشتی را در نیروگاه تشدید نمائیم.
تخصیص دورکاری به همکاران، توزیع ماسک و الکل، حذف کلیه فعالیتهای فرهنگی ورزشی، جلوگیری و محدودیت در تردد غیر ضروری مراجعین، اطلاع رسانی از طریق بستر فضای مجازی، تشدید ضد عفونی فضای عمومی، برگزاری کلاس های آموزشی، مناسب سازی فضای کانتین غذا خوری، انجام واکسیناسیون پرسنل، از جمله اقدامات این واحد عنوان نمود.

596 (2).JPG
596 (3).JPG
596 (4).jpg
596 (5).JPG
596 (6).JPG
596 (7).JPG
596 (1).JPG
596 (2).JPG
596 (3).JPG
596 (4).jpg
596 (5).JPG
596 (6).JPG
596 (7).JPG
596 (1).JPG
596 (2).JPG
596 (3).JPG
596 (4).jpg
596 (5).JPG
596 (6).JPG

نوشته های مرتبط