برگزاری نشست ۱۵۲ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹

581 (3).JPG
581 (4).JPG
581 (1).JPG
581 (2).JPG
581 (3).JPG
581 (4).JPG
581 (1).JPG
581 (2).JPG
581 (3).JPG
581 (4).JPG
581 (1).JPG
581 (2).JPG
581 (3).JPG
581 (4).JPG
581 (1).JPG
581 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *