برگزاری نشست ۱۵۱ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز شنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۶

549 (3).jpg
549 (4).jpg
549 (1).jpg
549 (2).jpg
549 (3).jpg
549 (4).jpg
549 (1).jpg
549 (2).jpg
549 (3).jpg
549 (4).jpg
549 (1).jpg
549 (2).jpg
549 (3).jpg
549 (4).jpg
549 (1).jpg
549 (2).jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *