برگزاری پنجمین جلسه کمیته بهبود بهره برداری و هماهنگی صنعت برق خراسان به صورت ویدئو کنفرانس

548 (1).JPG
548 (2).JPG
548 (3).JPG
548 (1).JPG
548 (2).JPG
548 (3).JPG
548 (1).JPG
548 (2).JPG
548 (3).JPG
548 (1).JPG
548 (2).JPG
548 (3).JPG
548 (1).JPG
548 (2).JPG
548 (3).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *