برگزاری نشست ۱۵۰ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز شنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۶

147 (1).JPG
147 (2).JPG
147 (3).JPG
147 (1).JPG
147 (2).JPG
147 (3).JPG
147 (1).JPG
147 (2).JPG
147 (3).JPG
147 (1).JPG
147 (2).JPG
147 (3).JPG
147 (1).JPG
147 (2).JPG
147 (3).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *