اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد دو و شروع تعمیرات میان دوره ای واحد سه نیروگاه طوس

در ادامه فعالیت های تعمیرات میان دوره ای واحدهای نیروگاه، پس از اتمام موفقیت آمیز تعمیرات میان دوره ای واحدهای یک، چهار و دو نیروگاه، عملیات تعمیراتی واحد سه از روز شنبه ۹۹/۹/۱، آغاز گردید.

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه، واحد دو که در مورخ ۹۹/۸/۱۴ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در مورخ ۹۹/۸/۲۹ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.
در مدت زمان انجام تعمیرات میان دوره ای واحد دو، علاوه بر پرمیت های موکول به توقف واحد و تعمیرات روتین، تعویض لوله های ساپورتینگ ردیف F و D و جایگزینی انبساط گیر برزنتی بالانس داکت ایرهیترها با نوع فلزی، انجام گردید. همچنین در ادامه تعمیرات میان دوره ای واحدها، واحد سه نیروگاه نیز از مورخ ۹۹/۹/۱ از مدار تولید خارج و در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.

SC_5426.JPG
SC_5427.JPG
SC_5428.JPG
SC_5429.JPG
SC_5430.JPG
SC_5431.JPG
SC_5418.JPG
SC_5419.JPG
SC_5420.JPG
SC_5421.JPG
SC_5422.JPG
SC_5423.JPG
SC_5424.JPG
SC_5425.JPG
SC_5426.JPG
SC_5427.JPG
SC_5428.JPG
SC_5429.JPG
SC_5430.JPG
SC_5431.JPG
SC_5418.JPG
SC_5419.JPG
SC_5420.JPG
SC_5421.JPG
SC_5422.JPG
SC_5423.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *