برگزاری نشست ۱۴۹ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز سه شنبه مورخ ۹۹٫۵٫۲۸

513 (3).JPG
513 (4).JPG
513 (1).JPG
513 (2).JPG
513 (3).JPG
513 (4).JPG
513 (1).JPG
513 (2).JPG
513 (3).JPG
513 (4).JPG
513 (1).JPG
513 (2).JPG
513 (3).JPG
513 (4).JPG
513 (1).JPG
513 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *