برگزاری اولین جلسه کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه طوس در سال جاری

468 (3).JPG
468 (4).JPG
468 (1).JPG
468 (2).JPG
468 (3).JPG
468 (4).JPG
468 (1).JPG
468 (2).JPG
468 (3).JPG
468 (4).JPG
468 (1).JPG
468 (2).JPG
468 (3).JPG
468 (4).JPG
468 (1).JPG
468 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *