گزارش تصویری (شماره ۱۰) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۹٫۵

418 (15).JPG
418 (16).JPG
418 (17).JPG
418 (18).JPG
418 (19).JPG
418 (20).JPG
418 (1).JPG
418 (2).JPG
418 (3).JPG
418 (4).JPG
418 (5).JPG
418 (6).JPG
418 (7).JPG
418 (8).JPG
418 (10).JPG
418 (11).JPG
418 (12).JPG
418 (13).JPG
418 (14).JPG
418 (15).JPG
418 (16).JPG
418 (17).JPG
418 (18).JPG
418 (19).JPG
418 (20).JPG
418 (1).JPG
418 (2).JPG
418 (3).JPG
418 (4).JPG
418 (5).JPG
418 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *