گزارش تصویری (شماره۷) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۸٫۲۰

405 (10).JPG
405 (11).JPG
405 (12).JPG
405 (13).JPG
405 (14).JPG
405 (15).JPG
405 (1).JPG
405 (2).JPG
405 (3).JPG
405 (4).JPG
405 (5).JPG
405 (6).JPG
405 (7).JPG
405 (8).JPG
405 (9).JPG
405 (10).JPG
405 (11).JPG
405 (12).JPG
405 (13).JPG
405 (14).JPG
405 (15).JPG
405 (1).JPG
405 (2).JPG
405 (3).JPG
405 (4).JPG
405 (5).JPG
405 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *