گزارش تصویری (شماره۶) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۸٫۱۲

400 (7).JPG
400 (8).JPG
340 (9).JPG
340 (10).JPG
340 (11).JPG
340 (12).JPG
400 (1).JPG
400 (2).JPG
400 (3).JPG
400 (4).JPG
400 (5).JPG
400 (6).JPG
400 (7).JPG
400 (8).JPG
400 (9).JPG
400 (10).JPG
400 (11).JPG
400 (12).JPG
400 (1).JPG
400 (2).JPG
400 (3).JPG
400 (4).JPG
400 (5).JPG
400 (6).JPG
400 (7).JPG
400 (8).JPG
340 (9).JPG
340 (10).JPG
340 (11).JPG
340 (12).JPG
400 (1).JPG
400 (2).JPG
400 (3).JPG
400 (4).JPG
400 (5).JPG
400 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *