برگزاری جلسه تیم تخصصی حفاظت و پایش خوردگی مواد صنایع امام موسی بن جعفر(ع) با مدیران امور و کارشناسان نیروگاه طوس

به ‌منظور کاهش و کنترل خوردگی تجهیزات و تأسیسات صنعت برق در حوزه تولید، جلسه تیم تخصصی حفاظت و پایش خوردگی مواد صنایع امام موسی بن جعفر(ع) با مدیران امور و کارشناسان نیروگاه طوس انجام شد.

پدیده‌ی خوردگی یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب تجهیزات در صنایع مختلف کشور از جمله صنعت برق می باشد و منجر به وارد آمدن خسارات عظیم مالی به این صنعت می‌گردد. این خسارت‌ها شامل خسارت‌های مربوط به تعمیر و تعویض قطعات خورده شده و عدم بهره‌دهی مناسب سیستم مورد‌نظر می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، به ‌منظور کاهش و کنترل خوردگی تجهیزات و تأسیسات صنعت برق در حوزه تولیدبرق، همچنین پیرو جلسات انجام شده کمیته ساخت داخل خانه هم افزایی آب و انرژی استان خراسان رضوی و طرح چالش های ساخت قطعات از قبیل استم کنترل والو با حضور مدیران امور نیروگاه طوس، جلسه تیم تخصصی حفاظت و پایش خوردگی و مواد صنایع امام موسی بن جعفر(ع) در خصوص بررسی پدیده خوردگی و راهبردهای آن جهت کنترل این پدیده در محل سالن جلسات برگزار شد. در این جلسه به بحث و بررسی چالش رفع عیب حفاظت کاتدیک و ساخت قطعات کنترل والو و راهبردهای عملی و راهکارهای اجرایی مربوط به آن پرداخته شد.

398 (1).JPG
398 (2).JPG
398 (3).JPG
398 (4).JPG
398 (5).JPG
398 (6).JPG
398 (1).JPG
398 (2).JPG
398 (3).JPG
398 (4).JPG
398 (5).JPG
398 (6).JPG
398 (1).JPG
398 (2).JPG
398 (3).JPG
398 (4).JPG
398 (5).JPG
398 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *