گزارش تصویری (شماره۵) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۸٫۴

397 (10).JPG
397 (11).JPG
397 (12).JPG
397 (13).JPG
397 (14).JPG
397 (15).JPG
397 (4).JPG
397 (3).JPG
397 (2).JPG
397 (1).JPG
397 (5).JPG
397 (6).JPG
397 (7).JPG
397 (8).JPG
397 (9).JPG
397 (10).JPG
397 (11).JPG
397 (12).JPG
397 (13).JPG
397 (14).JPG
397 (15).JPG
397 (1).JPG
397 (2).JPG
397 (3).JPG
397 (4).JPG
397 (5).JPG
397 (6).JPG
397 (7).JPG
397 (8).JPG
397 (9).JPG
397 (10).JPG
397 (11).JPG
397 (12).JPG
397 (13).JPG
397 (14).JPG
397 (15).JPG
397 (4).JPG
397 (3).JPG
397 (2).JPG
397 (1).JPG
397 (5).JPG
397 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *