روتور ژنراتور واحد ۲ نیروگاه طوس برای انجام بررسی های لازم، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک از داخل استاتور خارج گردید

در ادامه روند فعالیت های مرتبط با تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ و با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده روتور ژنراتور این واحد برای انجام تست های مربوط به امور تعمیرات الکتریک توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک و با دقت بسیار بالا خارج گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، پس از انجام آماده سازی های لازم برای خروج روتور ژنراتور و برای انجام تست های مرتبط این تجهیز بسیار مهم و اجرای فرایندهای مربوطه با تلاش پرسنل امور تعمیرات مکانیک روتور ژنراتور از داخل استاتور خارج گردید و در اختیار امور تعمیرات الکتریک قرار گرفت. لازم به ذکر است پرسنل امور تعمیرات الکتریک نیز روتور ژنراتور را پس از انجام تست ها و تمیز کاری های لازم و اتمام فعالیت ها، مجدداً برای جاگذاری در اختیار امور تعمیرات مکانیک قرار خواهند داد.

395 (2).JPG
395 (3).JPG
395 (4).JPG
395 (5).JPG
395 (6).JPG
395 (7).JPG
395 (1).JPG
395 (2).JPG
395 (3).JPG
395 (4).JPG
395 (5).JPG
395 (6).JPG
395 (7).JPG
395 (1).JPG
395 (2).JPG
395 (3).JPG
395 (4).JPG
395 (5).JPG
395 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *