گزارش تصویری (شماره۳) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۷٫۲۸

390 (8).JPG
390 (9).JPG
390 (10).JPG
390 (11).JPG
390 (12).JPG
390 (13).JPG
390 (1).JPG
390 (2).JPG
390 (3).JPG
390 (4).JPG
390 (5).JPG
390 (6).JPG
390 (7).JPG
390 (8).JPG
390 (9).JPG
390 (10).JPG
390 (11).JPG
390 (12).JPG
390 (13).JPG
390 (1).JPG
390 (2).JPG
390 (3).JPG
390 (4).JPG
390 (5).JPG
390 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *