گزارش تصویری (شماره۲) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۷٫۲۲

387 (11).JPG
387 (12).JPG
387 (13).JPG
387 (14).JPG
387 (15).JPG
387 (16).JPG
387 (1).JPG
387 (2).JPG
387 (3).JPG
387 (4).JPG
387 (5).JPG
387 (6).JPG
387 (7).JPG
387 (8).JPG
387 (9).JPG
387 (10).JPG
387 (11).JPG
387 (12).JPG
387 (13).JPG
387 (14).JPG
387 (15).JPG
387 (16).JPG
387 (1).JPG
387 (2).JPG
387 (3).JPG
387 (4).JPG
387 (5).JPG
387 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *