گزارش تصویری (شماره۱) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۷٫۲۰

SC_3911.JPG
SC_3912.JPG
SC_3913.JPG
SC_3914.JPG
SC_3915.JPG
SC_3916.JPG
SC_3905.JPG
SC_3906.JPG
SC_3907.JPG
SC_3908.JPG
SC_3909.JPG
SC_3910.JPG
SC_3911.JPG
SC_3912.JPG
SC_3913.JPG
SC_3914.JPG
SC_3915.JPG
SC_3916.JPG
SC_3905.JPG
SC_3906.JPG
SC_3907.JPG
SC_3908.JPG
SC_3909.JPG
SC_3910.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *