نمونه گیری روغن های ترانس های ژنراتور و یونیت و مصرف داخلی واحدهای نیروگاه طوس توسط پرسنل امور الکتریک برای تعیین وضعیت آن

374 (3).JPG
374 (4).JPG
374 (1).JPG
374 (2).JPG
374 (3).JPG
374 (4).JPG
374 (1).JPG
374 (2).JPG
374 (3).JPG
374 (4).JPG
374 (1).JPG
374 (2).JPG
374 (3).JPG
374 (4).JPG
374 (1).JPG
374 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *