برگزاری نشست ۱۴۶ کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه طوس در روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۶٫۱۲

SC_2831.jpg
SC_2828.jpg
SC_2829.jpg
SC_2830.jpg
SC_2831.jpg
SC_2828.jpg
SC_2829.jpg
SC_2830.jpg
SC_2831.jpg
SC_2828.jpg
SC_2829.jpg
SC_2830.jpg
SC_2831.jpg
SC_2828.jpg
SC_2829.jpg
SC_2830.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *