برگزاری چهارمین نشست کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه طوس در روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۵٫۲

355 (3).JPG
355 (11).jpg
355 (1).JPG
355 (2).JPG
355 (3).JPG
355 (11).jpg
355 (1).JPG
355 (2).JPG
355 (3).JPG
355 (11).jpg
355 (1).JPG
355 (2).JPG
355 (3).JPG
355 (11).jpg
355 (1).JPG
355 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *