بازدید مدیر عامل محترم نیروگاه طوس از پایان عملیات اسناد گردانی سالیانه و جداسازی اسناد ازبیلت و غیر ازبیلت و همچنین مراحل آماده سازی کتاب های جدید کتابخانه و مرکز اسناد فنی دفتر برنامه ریزی و آمار

319 (3).JPG
319 (4).JPG
319 (1).JPG
319 (2).JPG
319 (3).JPG
319 (4).JPG
319 (1).JPG
319 (2).JPG
319 (3).JPG
319 (4).JPG
319 (1).JPG
319 (2).JPG
319 (3).JPG
319 (4).JPG
319 (1).JPG
319 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *