گزارش تصویری (شماره۱۱) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۹۸/۰۱/۲۱

318 (10).JPG
318 (11).JPG
318 (12).JPG
318 (13).JPG
318 (14).JPG
318 (15).JPG
318 (1).JPG
318 (2).JPG
318 (3).JPG
318 (4).JPG
318 (5).JPG
318 (6).JPG
318 (7).JPG
318 (8).JPG
318 (9).JPG
318 (10).JPG
318 (11).JPG
318 (12).JPG
318 (13).JPG
318 (14).JPG
318 (15).JPG
318 (1).JPG
318 (2).JPG
318 (3).JPG
318 (4).JPG
318 (5).JPG
318 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *