گزارش تصویری (شماره۱۰) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۹۸/۰۱/۱۷

317 (9).JPG
317 (10).JPG
317 (11).JPG
317 (12).JPG
317 (13).JPG
317 (14).JPG
317 (1).JPG
317 (2).JPG
317 (3).JPG
317 (4).JPG
317 (5).JPG
317 (6).JPG
317 (7).JPG
317 (8).JPG
317 (9).JPG
317 (10).JPG
317 (11).JPG
317 (12).JPG
317 (13).JPG
317 (14).JPG
317 (1).JPG
317 (2).JPG
317 (3).JPG
317 (4).JPG
317 (5).JPG
317 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *