گزارش تصویری (شماره۸) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۹۸/۰۱/۰۷

313 (9).JPG
313 (10).JPG
313 (11).JPG
313 (12).JPG
313 (13).JPG
313 (14).JPG
313 (1).JPG
313 (2).JPG
313 (3).JPG
313 (4).JPG
313 (5).JPG
313 (6).JPG
313 (7).JPG
313 (8).JPG
313 (9).JPG
313 (10).JPG
313 (11).JPG
313 (12).JPG
313 (13).JPG
313 (14).JPG
313 (1).JPG
313 (2).JPG
313 (3).JPG
313 (4).JPG
313 (5).JPG
313 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *