گزارش تصویری (شماره۶) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۹۷/۱۲/۲۳

308 (12).JPG
308 (13).JPG
308 (14).JPG
308 (15).JPG
308 (16).JPG
308 (17).JPG
308 (1).JPG
308 (2).JPG
308 (3).JPG
308 (4).JPG
308 (5).JPG
308 (6).JPG
308 (7).JPG
308 (8).JPG
308 (9).JPG
308 (10).JPG
308 (11).JPG
308 (12).JPG
308 (13).JPG
308 (14).JPG
308 (15).JPG
308 (16).JPG
308 (17).JPG
308 (1).JPG
308 (2).JPG
308 (3).JPG
308 (4).JPG
308 (5).JPG
308 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *