گزارش تصویری (شماره۴) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس مورخ ۹۷/۱۲/۱۵

303 (12).JPG
303 (13).JPG
303 (14).JPG
303 (15).JPG
303 (16).JPG
303 (17).JPG
303 (1).JPG
303 (2).JPG
303 (3).JPG
303 (4).JPG
303 (5).JPG
303 (6).JPG
303 (7).JPG
303 (8).JPG
303 (9).JPG
303 (10).JPG
303 (11).JPG
303 (12).JPG
303 (13).JPG
303 (14).JPG
303 (15).JPG
303 (16).JPG
303 (17).JPG
303 (1).JPG
303 (2).JPG
303 (3).JPG
303 (4).JPG
303 (5).JPG
303 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *