تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاه طوس توسط پرسنل واحد تخلیه سوخت اداره نگهداری و تأمین کالا

فرایند سوخت رسانی به واحدهای نیروگاه طوس بدین صورت است که پس از هماهنگی های لازم با شرکت پخش فراورده های نفتی، نفت کوره به وسیله تانکرهای مخصوص به نیروگاه منتقل میگردد.سپس با کنترل در ابتدای ورود به نیروگاه، کنترل بارنامه و دیپ زنی و کنترل میزان صحیح بار برای تخلیه به زمین سوخت فرستاده می شود.

از ابتدای ورود به محدوده تخلیه تا زمان تخلیه بار و کنترل نهایی آن ، تمامی مراحل آن توسط همکاران اداره نگهداری و تأمین کالا و با همکاری اداره حراست به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

خاطر نشان می شود ازابتدای سال جاری (۹۷) تاپایان آبان ماه نزدیک به دویست میلیون لیتر نفت کوره (برمبنای طبیعی) بوسیله بیش از هفت هزاروهفتصد نفتکش درمخازن نیروگاه برای تولید برق مورد نیاز واحدهای این شرکت در اختیار امور بهره برداری قرار گرفته شده است.

SC_1757.JPG
SC_1758.JPG
SC_1759.JPG
SC_1760.JPG
SC_1761.JPG
Tasvir Shakhes.JPG
SC_1757.JPG
SC_1758.JPG
SC_1759.JPG
SC_1760.JPG
SC_1761.JPG
Tasvir Shakhes.JPG
SC_1757.JPG
SC_1758.JPG
SC_1759.JPG
SC_1760.JPG
SC_1761.JPG
Tasvir Shakhes.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *