گزارش تصویری راه اندازی واحد سه نیروگاه طوس پس از تعمیرات نیمه اساسی

265 (8).JPG
265 (7).JPG
265 (6).JPG
265 (3).JPG
265 (2).JPG
265 (1).JPG
265 (16).JPG
265 (15).JPG
265 (11).JPG
265 (5).JPG
265 (14).JPG
265 (13).JPG
265 (12).JPG
265 (4).JPG
265 (10).JPG
265 (9).JPG
265 (8).JPG
265 (7).JPG
265 (6).JPG
265 (3).JPG
265 (2).JPG
265 (1).JPG
265 (16).JPG
265 (15).JPG
265 (11).JPG
265 (5).JPG
265 (14).JPG
265 (13).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *