برگزاری دوره آموزشی wincc سیستم مانتیورینگ جدید واحد سه نیروگاه طوس برای مدیران و پرسنل دفتر مهندسی و امور های تعمیراتی

264 (2).JPG
264 (3).JPG
264 (4).JPG
264 (5).JPG
264 (6).JPG
264 (7).JPG
264 (1).JPG
264 (2).JPG
264 (3).JPG
264 (4).JPG
264 (5).JPG
264 (6).JPG
264 (7).JPG
264 (1).JPG
264 (2).JPG
264 (3).JPG
264 (4).JPG
264 (5).JPG
264 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *