تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد سه نیروگاه طوس توسط امور مکانیک در تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به کاهش ضخامت لوله های ری هیت بویلر واحد ۳ به دلیل ساعت کارکرد بالای واحد های نیروگاه طوس و تغییر در وضعیت سوخت مصرفی در سالهای اخیر، این لوله ها در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، برای افزایش پایایی و راندمان واحدها و همچنین جلوگیری از توقف ناخواسته، تعویض بخشی از لوله های ری هیت ۲ در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ در دستور کار قرار گرفت.
لازم به توضیح است به دلیل فضای بسیار کم بین لوله ها، عملیات مستمر و دقیق فعالیت هایی مانند پیش گرم کردن لوله ها، پرژ گاز آرگون، جوشکاری، رادیو گرافی و تنش زدایی ،بدون وقفه و پشت سر هم برای جلوگیری از تأخیر در زمان پیش بینی شده، انجام گردید.خاطر نشان می شود این فعالیتها شامل ۹۰ کویل لوله U شکل ، ۳۶۰ عدد سرجوش ،۱۸۰ عدد بوش محافظ و ۶۰ عدد ورق دیواره بویلر می باشد و مطابق با استاندارد و مستندات فنی سازنده بویلر نیروگاه، تعویض و کلیه تست های غیر مخرب شامل تست RT،PT،VT و هیدرو تست، انجام شد .

256 (6).JPG
256 (7).JPG
256 (8).JPG
256 (9).JPG
256 (10).JPG
256 (11).JPG
256 (1).JPG
256 (2).JPG
256 (3).JPG
256 (4).JPG
256 (5).JPG
256 (6).JPG
256 (7).JPG
256 (8).JPG
256 (9).JPG
256 (10).JPG
256 (11).JPG
256 (1).JPG
256 (2).JPG
256 (3).JPG
256 (4).JPG
256 (5).JPG
256 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *