بازدیدها و ایمن سازی صورت گرفته تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ توسط دفتر برنامه ریزی و آمار در بخش ایمنی و آتش نشانی

واحد HSE دفتر برنامه ریزی و آمار مطابق با اورهال های نیمه اساسی و اساسی برای پیشگیری از حوادث احتمالی برای پرسنل و تجهیزات نیروگاه برنامه ی ویژه ای دارد.

دفتر برنامه ریزی و آمار در بخش ایمنی و آتش نشانی وبهداشت مطابق با تعمیرات های نیمه اساسی و اساسی برای پیشگیری از حوادث احتمالی برای پرسنل و تجهیزات نیروگاه برنامه ی ویژه ای دارد که با آغاز فعالیت های تعمیرات، بازدید ها و ایمن سازی خود را بیش از پیش در واحدها انجام می دهد.و بخش بهداشت نیز درآماده باش قرار می کیرد .

با آغاز فعالیت تعمیرات نیمه اساسی واحد سه طبق برنامه ای منظم، در هر روز کاری، دو تن از پرسنل ایمنی و آتش نشانی، بازدیدهای روزانه ی خود را در دو بخش از سالن های توربین و طبقات بویلر انجام می دادند. بدین صورت که هر یک از پرسنل وظیفه ی تذکر بر ایمن کار کردن و چگونگی ایمن سازی شرایط محیط کار برای پیشگیری از هرگونه اتفاق برای همکاران و آسیب رساندن به تجهیزات را بر عهده داشتند.
از انجایی که بویلر واحد سه طبق تست رسوب سنجی ( توسط امور محترم شیمی،) نیاز به اسید شویی داشت دراین رابطه سه تن از پرسنل واحد ایمنی و آتش نشانی با تجهیزات کامل امداد، نجات و با یک دستگاه خودروی آمبولانس و تجهیزات کامل اطفاء با یک دستگاه مینی بوس بصورت ۲۴ ساعته در محل اسید شویی حضور داشته و بر روند ایمن بودن فرآیند و تجهیزات و پرسنل نظارت کامل داشتند .

با افتخاراعلام می داریم در طی فعالیت تعمیرات هیچ گونه حادثه ای رخ نداده است.واین مهم جز با همکاری همه مدیران محترم وکارکنان دست اندر کار شرکت بدست نمی آمد .
امید است به یاری خداوند متعال و در سایه سار امام مهربانی ها، محیط کارمان بدون حادثه باشد و واحد HSE نیروگاه بعنوان بازوی مدیریت بتواند نقش اساسی خود را ایفا کند .

260 (5).JPG
260 (1).JPG
260 (2).JPG
260 (3).JPG
260 (4).JPG
260 (5).JPG
260 (1).JPG
260 (2).JPG
260 (3).JPG
260 (4).JPG
260 (5).JPG
260 (1).JPG
260 (2).JPG
260 (3).JPG
260 (4).JPG
260 (5).JPG
260 (1).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *