تعویض پوسته استاپ والو واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور تعمیرات مکانیک در تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به نیاز تعویض استاپ والو اصلی توربین HP و وجود ترک های سطحی و عمقی در واحد ۳ نیروگاه طوس،این والو در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.

استاپ والو اصلی توربین HP یکی از مهمترین والوهای حفاظتی توربین می باشد. با توجه به پیگیری های انجام شده و هماهنگی های بعمل آمده با مالک نیروگاه و بررسی های گسترده کارشناسی، این والو در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس ، با پیگیری های مستمر انجام شده از آنجا که اعمال تنش های مکانیکی باعث ایجاد ترک های سطحی و عمقی بدنه گردیده بود و همچنین به دلیل عدم موجودی بدنه والو در انبار در سالهای گذشته، تولید این قطعه مهم و ضروری با دقت خیلی زیاد و رعایت دستور العمل های سازنده و استانداردهای مربوطه توسط شرکت سازنده داخلی محقق گردید و نهایتا در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نسبت به تعویض آن اقدام گردید.

204 (4).JPG
204 (5).JPG
204 (6).JPG
204 (7).JPG
204 (8).JPG
204 (9).JPG
204 (1).JPG
204 (2).JPG
204 (3).JPG
204 (4).JPG
204 (5).JPG
204 (6).JPG
204 (7).JPG
204 (8).JPG
204 (9).JPG
204 (1).JPG
204 (2).JPG
204 (3).JPG
204 (4).JPG
204 (5).JPG
204 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *